Bidé

Bidé är en anordning för personlig hygien, där man kan tvätta främst underliv och rumpa. Dessa var populära i det svenska badrummet under 1970-talet men har sedan dess minskat mer och mer i popularitet. Idag är det sällsynt att denna anordning installeras i en bostad, men man kan ofta finna dem i gamla bostäder eller på hotell. Förr sades det att man med en Bidé kunde undvika att få jobbiga och ihärdiga könssjukdomar då den tog bort alla bakterier.

Bidén är gjord helt i porslin och har ingen nedfällbar sits eller spolknapp som en vanlig toalett har. Däremot har dem en blandare för att kunna korrigera temperatur på vattenstrålen. Denna sitter antingen på porslinet eller ovanför Bidén, på väggen. Dock är den alltid placerad närmast väggen och aldrig på sidorna etc.